لطفا اعداد را به لاتین وارد کنید

حداقل بازه : حداکثر بازه :
تعداد دفعات حدس زدن :

حدس شما :