بازی هایی که بنده طراحی و برنامه نویسی کرده ام

بازی ها با زبان جاوا اسکریپت خالص برنامه نویسی شده اند

بازی خنثی کردن بمب با جاوا اسکریپت

بازی خنثی کردن بمب !!

شروع بازی
بازی حدس عدد با جاوا اسکریپت

بازی حدس عدد !!

شروع بازی